مقالات مرتبط با نمای ساختمان

مقالات آلوسوئیس باند

ژورنال و مقالات برتر هلدینگ آلوسوئیس باند

1400/02/11 : تاریخ مطلب انواع ساختمان از لحاظ ساختمان سازی


انواع ساختمان از لحاظ ساختمان سازی

در صنعت ساختمان سازی ، ساختمان ها به چهار گروه اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارت اند از:

گروه 1 (ساختمان با اهمیت خیلی زیاد): مراکز آتش نشانی، بیمارستان ها، مخابرات، نیروگاه ها، برج های مراقبت،تاسیسات آب رسانی، مراکز کمک رسانی، رادیو و تلویزیون، تاسیسات انتظامی و…گروه 2 (ساختمان با اهمیت زیاد): این ساختمان ها نیز به 3 دسته تقسیم می شوند:

الف) آن دسته از ساختمان هایی که خرابی ناشی از آن موجب تلفات جانی و مالی زیادی می شود مثل فروشگاه های بزرگ، مدارس، سینماها و…


  


ب) آن دسته از ساختمان هایی که باعث از دست رفتن ثروت ملی می شوند مثل مراکز نگهداری اسناد و مدارک ملی، موزه ها و…
 

  


ج)  آن دسته از ساختمان هایی که موجب آتش سوزی و آلودگی محیط زیست می شوند مثل مراکز سوخت رسانی، پالایشگاه ها و…
 

  


گروه 3 (ساختمان های با اهمیت متوسط): این دسته شامل همه ساختمان های مشمول آیین نامه، به جز ساختمان های اعلام شده در سه گروه دیگر می باشد؛ مانند:
 

هتل ها، پارکینگ های چند طبقه، کارگاه ها، ساختمان های صنعتی، ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری و…
 

 


گروه 4 (ساختمان های با اهمیت کم): این گروه از ساختمان ها نیز شامل دو دسته می شود

که دسته اول مربوط به ساختمان هایی است که خسارت نسبتا کمی از خرابی در آنها ایجاد می شود.

مثل سالن های نگهداری دام و انبارهای کشاورزی
 

 


دسته دوم هم ساختمان های موقتی هستند که بهره برداری از آنها کمتر از دو سال است.

   نظرات :  

 


از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.

ساعت و تاریخ :

16:51- 1403/4/26