مقالات مرتبط با نمای ساختمان

مقالات آلوسوئیس باند

ژورنال و مقالات برتر هلدینگ آلوسوئیس باند

1401/02/14 : تاریخ مطلب عوامل تعیین کننده پلی اتیلن در ورق کامپوزیت


عوامل تعیین کننده پلی اتیلن در ورق کامپوزیت

چگالی

همان طور که قبلاً اشاره شد چگالی انواع پلی اتیلن ها در محدوده ۹۱۰/۰ تا ۹۶۵/۰ دارد و علت اینکه آن را تا سه رقم اعشار ذکر می کنند این است که ۰۰۰۳/۰ تغییر در چگالی باعث تغییر قابل توجه ای در ویژگی ها می شود .

به طور کلی با افزایش چگالی ، خطی بودن ، سفتی ، دمای نرم شدن ، شکنندگی و تمایل به ترک برداشتن افزایش می یابد که این میزان چگالی در پلی اتیلن های ورق های کامپوزیت آلوسوئیس باند در حد مطلوبی می باشد .

 

 

MFI ( نمایه مذاب یا شاخص جریان مذاب )

کاربردی ترین نشانه ، ارتباط دهنده ویژگی های پلی اتیلن به متوسط وزن مولکولی است . نمایه مذاب وزن ( گرم ) پلی اتیلنی است که در عرض ده دقیقه از میان یک روزنه ثابت در دمای ۱۹۰ درجه سانتیگراد بیرون می آید ، این در حالی است که وزنه استانداردی بر روی پیستون محفظه رانش که حاوی سه گرم پلی اتیلن اسن قرار دارد . نمایه مذاب تا حدودی ( اما نه دقیق ) نسبت معکوس با گرانروی مذاب دارد . بنابراین با افزایش وزن مولکولی متوسط ، کاهش می یابد . نمایه بیشتر نشان دهنده روانی بیشتر در دماهای فرآورش است . این نماد در اصل برای نشان دادن ویژگی های سیلانی ( روانی ) به عنوان معیاری از قابلیت اکسترود شدن است . به طور کلی با افزایش نمایه مذاب استحکام کششی ، مقاومت پارگی ، دمای نرم شدن و چقرمگی پلی اتیلن کاهش می یابد و این شاخص در ورق های کامپوزیت آلوسوئیس باند در حد مطلوبی محاسبه می گردد .

توزیع وزن مولکولی

توزیع وزن مولکولی نیز اثر بارزی بر روی ویژگیها دارد . با افزایش نسبت استحکام کششی ، دمای نرم شدن کاهش می یابد و شکنندگی و تمایل به ترک برداشتن افزایش می یابد و این نسبت در ورق های کامپوزیت آلوسوئیس باند در حد مطلوبی می باشد .

شایان ذکر است این شاخص های حیاتی تعیین کننده کیفیت پلی اتیلن در مجهزترین آزمایشگاه خاورمیانه و توسط دستگاه های استاندارد در کارخانه تولید ورق های کامپوزیت آلوسوئیس باند برآورد گردیده و از این رو ما مفتخریم که اعلام نمائیم کیفیت مواد اولیه مصرفی جهت فرآیند آماده سازی پلی اتیلن از نوع مرغوب می باشد که توسط تست های متفاوت در حین پروسه کنترل و کیفیت این امر به اثبات رسیده است .

 

   نظرات :  

 


از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.

ساعت و تاریخ :

15:37- 1403/4/26