اجرا نمای سرامیک خشک

مطالب خواندنی و مفید درباره نمای سرامیک خشک

سرامیک خشک نما

0

در اين صنعت دو شاخه اصلي وجود دارد:1-سراميك ها سنتي 2-سراميك هاي پيشرفته. در واقع سراميك خشك نما جزء دسته دوم يعني سراميك هاي پيشرفته قرار مي گيرد و در بيشتر مواقع به حالت اكسترودي توليد مي گردد.

مزیت های اجرای نمای سرامیک خشک


1- صرفه جویی در زمان
2- طراحی مهندسی ساختمان و کاهش پرت مصالح
3- سازگاری رفتار مصالح درمقابل تغییرات دمایی جوی
4- تولید صنعتی مصالح مصرفی ساختمان
5- قابلیت تنظیم و میزان کاری درنمای ساختمان
6-کاهش هزینه بازسازی و ترمیم، افزایش عمر مفید و امکان بازیافت دوباره مصالح به کار گرفته شده
7- کاهش حجم و وزن اسکلت و فونداسیون ساختمان
8- سازگاری با آخرین استادنداردهای ملی و جهانی: - عایق حرارتی و صوتی- کاهش وزن و انطباق با آیین نامه‌های زلزله