اجرا نمای اسپایدر

مطالب خواندنی و مفید درباره نمای شیشه ای اسپایدر

نمای اسپایدر

0

نمای اسپایدر به عنوان یک نمای ثابت نقطه ای (point fixed glass) امروزه از پر کاربردترین نماهای مدرن شیشه در مقایسه با سیستمهای مشابه مانند کرتین وال می باشد. این نوع نما بعلت سیستمهای متنوع سازه ای اعم از سازه اصلی (کابل، راد و شیشه) و فرعی (یراق آلات اسپایدر) و شیشه های متصله و همچنین ایجاد سطح شفاف گسترده نما بعلت عدم وجود فریمهای نگهدارنده شیشه، سیل عظیمی از توجهات به خصوص از جانب معماران را به خود معطوف داشته است.

سازه های پشتیبان نمای اسپایدر

یکی از مزیت های نمای اسپایدر استفاده از سیستم های نگهدارنده متنوع می باشد ، به عنوان نمونه می توان از سازه های فلزی با مقاطع مختلف لوله ای و مربعی ، کابل ها ، خرپاها و رادها نام برد. امروزه یکی از پرکاربردترین نوع سازه های نگهدارنده استفاده از سازه های شیشه ای در نمای اسپایدر است که دید کاملا شفاف از نمای ساختمان را به کاربران می دهد در انتخاب نوع سازه مهمترین نکته مقاومت نهایی سازه در مقابل نیروهای وارده مانند بارمرده وزن نما ، بارزنده بر سقف های شیشه ای و بارهای عمود بر صفحه مانند باد و زلزله می باشد..

نماي اسپايدر كابلي

يكي از سيستم هاي اتصال نماي اسپايدر،نماي اسپايدر با سيستم نگه دارنه كابل ميباشد.اين نما داراي يراق آلات مخصوص بوده واز كابل افقي و عمودي جهت تحمل نيروهاي ثقلي(وزن شيشه ها)و مورب جهت خنثي نمودن نيروهاي عمود بر صفحه و باد استفاده مي شود.

توجیه اقتصادی استفاده از نماهای اسپایدر

برخلاف باور عمومی که نمای اسپایدر را از نماهای گران ساختمانی معرفی می کنند ، اگر با دید فنی و مهندسی در انتخاب نوع نمای اسپایدر ، شیشه بکار رفته و یرآق آلات از دقت کافی بهره گرفته شود می توان از نمای اسپایدر بعنوان نماهای بسیار موجه اقتصادی در مقایسه با سیستم های مشابه مانند کرتین وال نام برد.