ایجاد کمپین نما و برگزاری کمپین در کلیه شهرداری های تهران

ورق کامپوزیت

ایجاد کمپین نما و برگزاری کمپین در کلیه شهرداری های تهران

Aluswissbond

ایجاد کمپین نما :


در پی اقدام نوین و کارآمد مجتمع راه و ساختمان درسال 98 جهت ایجاد کمپین نما و برگزاری این کمپین در محل شهرداری های مناطق مختلف شهر تهران فرصت بسیار مناسبی جهت هم اندیشی و تبادل نظر هر چه بیشتر طراحان و سازندگان با تولید کنندگان متریال نما ایجاد گردید.

شرکت آلوسوییس باند یکی از اعضای ثابت این کمپین بعنوان تامین کننده برند معتبر متریال ساختمانی حضور درخشانی داشته است .

همچنین مجله ساختمان ویژه این کمپین به معرفی برند آلوسوییس باند پرداخته است.