پروژه ساختمان آتش نشانی ، دریاچه چیتگر

نمای کامپوزیت ساختمان آتش نشانی ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای کامپوزیت این ایستگاه آتش نشانی در منطقه 22 تهران با ورق کامپوزیت آلوسوییس باند انجام شده و تیم فنی این هلدینگ عملیات طراحی، نصب و اجرای آن را بر عده داشته است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: شهریور 1392

مشتری: شهرداری تهران بزرگ

مکان: تهران ، ایستگاه آتش نشانی دریاچه چیتگر تهران

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه