پروژه ساختمان فرمانداری اسلامشهر

نمای کامپوزیت ساختمان فرمانداری ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای کامپوزیت این فرمانداری توسط تیم آلوسوییس باند انجام گردیده و متریال مصرفی برای نمای آن ورق آلوسوییس باند می باشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: مهر 1394

مشتری: فرمانداری اسلامشهر

مکان: اسلامشهر ، ورودی واوان ، کوچه اول ، ساختمان فرمانداری اسلامشهر

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه