پروژه سراسری شعب بانک ها در کشور

نمای کامپوزیت شعب بانک ها در کشور ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

مجموعه کارخانجات آلوسوییس باند پروژه نمای کامپوزیت و تابلو کامپوزیت بانک ها در سراسر کشور را با ورق کامپوزیت آلوسوییس باند انجام داده است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: آبان 1391

مشتری: شعب بانک های کشور

مکان: پروژه های سراسری شعب بانک ها در کشور

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه