آلوسوئیس باند نمایشگاه صنعت ساختمان 1396

ورق کامپوزیت نما

آلوسوئیس باند در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

Aluswissbond

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان :


بدون شک حضور ما درسالهای گذشته در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و کسب موفقیت های منحصر به فرد مرهون حمایت مستمر و اعتماد پایدار مشریان ما بعنوان سرمایه اصلی این مجموعه بوده است امسال نیز کارشناسان ما ضمن حضور در غرفه این شرکت با ارائه مشاوره تخصصی نما پاسخگوی مراجعه کنندگان محترم بودند.


Aluswissbond

Aluswissbond

Aluswissbond

Aluswissbond