آلوسوئیس باند اسپانسر نمایشگاه صنعت ساختمان سال1397

ورق کامپوزیت نما

اسپانسر هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

Aluswissbond

آلوسوئیس باند اسپانسر هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان :


نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مهمترین عرصه رقابت فعالان اقتصادی ، صاحبان صنایع و کارآفرینان داخلی و خارجی در صنعت ساختمان کشور بوده که همه ساله شرکتهای فعال نوآوریهای تولیدی و تکنولوژیکی خودرا در معرض دید صنعتگران میگذارند. هلدینگ آلوسوییس باند بعنوان حامی و اسپانسر برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پیشرو در فرهنگ سازی و بسترسازی صنعت ساختمان کشور حضور درخشانی ایفا نمود.