لوح تقدیر برند برتر سال ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

ورق کامپوزیت

آلوسوئیس باند برند برتر ورق کامپوزیت نما

Aluswissbond

لوح تقدیر :


درسال حمایت از کالای ایرانی 1397 و سال رونق تولید 1398 در عرصه رقابت با کالای خارجی درسایه الطاف الهی ، با همت و تلاش با افتخار موفق به ارائه کالایی با کیفیت برترشدیم درسال جاری همزمان با نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اتاق تعاون ایران به این مهم پرداخت و با اعطای لوح برند برتر از برترینهای صنعت ساختمان تقدیر بعمل آورد.


Aluswissbond


Aluswissbond