پروژه مترو تهران

نمای کامپوزیت مترو تهران ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

واحد اجرایی مجموعه کارخانجات آلوسوئیس باند با در اختیار داشتن ابزارهای مدرن روز وکادر فنی مجرب و توانامند قدرت اجرای مشکلترین نماهای مدرن ساختمانی را دارا می باشد. همزمان با عملیات نصب اعضای واحد کنترل کیفیت گروه آلوسوئیس باند به طور دقیق و تخصصی عملیات کنترل کیفی را هدایت می کنند.
در این پروژه از ورق کامپوزیت آلوسوییس باند استفاده شده است و تولید این ورق کامپوزیت توسط این کارخانه انجام گردیده است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: آبان 1395

مشتری: شهرداری تهران بزرگ

مکان: پروژه مترو تهران

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه