نمایشگاه صنعت ساختمان آلوسوئیس باند سال1397

ورق کامپوزیت نما

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 1397

Aluswissbond

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان :


خدا را شکر میکنیم که یک سال دیگر هم توفیق خدمت به مشتریان عزیز نصیبمان شد و همچنین این افتخار را داشتیم که باردیگر با این عزیزان دیداری تازه کنیم امسال هم طبق رسم هرسال هلدینگ آلوسوییس باند با شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از محصول جدید خود ورق کامپوزیت سیگما باند رو نمایی کرد و بمدت 4 روز از 15 تا 19 مرداد ماه 97 پذیرای مراجعه کنندگان محترم بود.


Aluswissbond

Aluswissbond

Aluswissbond

Aluswissbond