پروژه تالار پذیرایی اسلامشهر

نمای کامپوزیت تالار پذیرایی اسلامشهر ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

این تالار پذیرایی واقع در اسلامشهر دارای نمای کامپوزیت در چهار وجه مبیاشد. همزمان با عملیات نصب اعضای واحد کنترل کیفیت گروه تجاری معماری آلوسوئیس باند به طور دقیق و تخصصی عملیات کنترل کیفی را هدایت می کنند.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: خرداد 1394

مشتری: تالار پذیرایی اسلامشهر

مکان: اسلامشهر به سمت واوان ،خیابان امام سجاد ، البرز 43 ،تالار پذیرایی اسلامشهر

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه