پروژه رستوران بین المللی دیاکو کرج

نمای کامپوزیت رستوران بین المللی دیاکو ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای کامپوزیت رستوران بین المللی دیاکو به صورت محدب طراحی و اجرا شده است.ورق کامپوزیت مصرف شده در نمای این رستوران از برند آلوسوییس باند می باشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: مرداد 1394

مشتری: رستوران بین المللی دیاکو

مکان: کرج، گلشهر، خیابان درختی ،رستوران بین المللی دیاکو

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه