پروژه ساختمان پزشکان تهران / یخچال

نمای کامپوزیت ساختمان پزشکان ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند.

درباره این پروژه

محبوب‌ترین ساختمان پزشکان محله دروس به ترتیب شامل ساختمان پزشکان سینا ، ساختمان پزشکان نرگس ، ساختمان پزشکان بوستان ، ساختمان پزشکان سیصد و هفتاد می‌باشد.
مجموعه کارخانجات آلوسوئیس باند مفتخر به تولید و اجرای نمای کامپوزیت این ساختمان میباشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: مرداد 1394

مشتری: ساختمان پزشکان دروس

مکان: تهران، خیابان دروس ، یخچال ،ساختمان پزشکان

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه