پروژه مجتمع اداری ، تجاری سدید چهاردانگه

نمای کامپوزیت مجتمع اداری، تجاری سدید ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

واحد کنترل کیفیت گروه تجاری معماری آلوسوئیس باند به طور دقیق و تخصصی عملیات کنترل کیفی را هدایت می کنند.
متریال مصرف شده در این مرکز اداری وتجاری توسط کارخانجات آلوسوییس باند تولید و اجرا شده است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: مهر 1394

مشتری: --------------

مکان: چهاردانگه به سمت آزادگان ، خیابان شهید سدید ، مجتمع سدید

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه