پروژه مجتمع اداری زرتشت تهران

نمای کامپوزیت مجتمع اداری زرتشت ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای کامپوزیت این شرکت توسط تولیدی آلوسوییس باند تولید،نصب و اجرا شده است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: تیر 1394

مشتری: ---------

مکان: تهران ، خیابان زرتشت ، مجتمع اداری زرتشت

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه