پروژه مجتمع تجاری و اداری مارکوپولو تهران صالح آباد

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری و اداری مارکوپولو ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

نمای این پاساژ در صالح آباد توسط تیم اجرایی آلوسوییس باند طراحی و اجرا گردیده است. متریال مصرف شده در این پروژه ورق کامپوزیت نمای آلوسوییس باند می باشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: اردیبهشت 1398

مشتری: مجتمع تجاری و اداری مارکوپولو

مکان: تهران ، صالح آباد ، مجتمع تجاری و اداری مارکوپولو

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه