پروژه پاساژ تجاری و اداری الماس هروی تهران

نمای کامپوزیت پاساژ تجاری و اداری الماس ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

این پاساژ زیبا در منطقه هروی تهران واقع شده و کار نمای کامپوزیت این پروژه توسط تیم فنی آلوسوییس باند انجام گردیده است . ورق مصرف شده برای نمای خارجی و داخلی این پروژه ورق کامپوزیت آلوسوییس باند می باشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: اردیبهشت 1398

مشتری: پاساژ تجاری واداری الماس هروی

مکان: تهران ، میدان هروی ، پاساژ الماس هروی

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه