پروژه دنیای آرزو مازندران - ساری

نمای کامپوزیت دنیای آرزو ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

مجموعه دنیای آرزو، دریچه ای به سوی تکنولوژی مدرن بوده که تنوع، جذابیت و ایمنی را برای ساکنین محترم شهر ساری و گردشگران خطه شمال کشور فراهم می آورد. این مجموعه با احترام به طبیعت و بستر موجود، نقش نشانه شهر ساری را در ورودی شمالی شهر ایفا خواهد نمودو درراستای تأمین نیازهای این شهر به عنوان مرکز استان مازندران طراحی شده است.زمین پروژه با موقعیت مکانی خاص در مجاورت بلواردریا،به عنوان مسیراصلی گردشگری به سمت دریا و قرارگیری در بخش شمالی شهر است که به عنوان یکی از فرصتهای توسعه شهری توسط شهرداری شناسایی شده است.زیر بنای کلی این پروژه بالغ بر66000 مترمربع بوده که در 2فازاجرایی شده وخواهد شد.
اجرای نمای کامپوزیت این پروژه توسط ورق کامپوزیت آلوسوییس باند انجام شده است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: اردیبهشت 1396

مشتری: مجموعه دنیای آرزو

مکان: مازندران ، ساری ، بلوار فرح آباد ، مجتمع تجاری دنیای آرزو

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه