پروژه برج تجاری و اداری 110 نیاوران تهران

نمای کامپوزیت برج تجاری و اداری 110 ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

اینب رج واقع در نیاوران تهران می باشد و با ورق کامپوزیت آلوسوییس باند کار اجرای نمای آن انجام شده است.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: اردیبهشت 1398

مشتری: آقای مهندس فتوحی

مکان: تهران ، خیابان نیاوران ، نبش خیابان مژده ، ساختمان 110

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه