پروژه نمایندگی بوش تهران

نمای کامپوزیت نمایندگی بوش ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

مجموغه کارخانجات آلوسوییس باند مفتخر با انجام تابلو کامپوزیت کلیه نمایندگی های محصولات بوش در تهران میباشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: مهر 1396

مشتری: نمایندگی بوش در تهران

مکان: تهران ، نمایندگی بوش

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه