گزارشات آزمایشگاهی آلوسوئیس باند

مطالب خواندنی و مفید درباره گزارشات آزمایشگاهی

گزارشات آزمایشگاهی ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

0

کویل های آلومینیومی آلوسوئیس باند از کارخانه South West Aluminum تهیه میشود و مطابق استاندارد GB/T3190-96 انگلستان است و دارای خاصیت Anti Corrosive ضد خوردگی به مراتب بالاتر از کامپوزیت های معمولی است.

شما در پایین این بخش میتوانید انواع گزارشات آزمایشگاهی ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند را رویت نمایید.

گزارشات آزمایشگاهی آلوسوئیس باند

گزارشات آزمایشگاهی آلوسوئیس باند