پروژه های سراسری جایگاهای سوخت

نمای کامپوزیت جایگاهای سوخت ، اجرا و نصب ورق کامپوزیت توسط آلوسوئیس باند

درباره این پروژه

واحد اجرایی هلدینگ آلوسوئیس باند با در اختیار داشتن ابزارهای مدرن روز وکادر فنی مجرب و توانامند قدرت اجرای نمای کامپوزیت انواع جایگاه های سوخت در کشور را دارا می باشد. همزمان با عملیات نصب اعضای واحد کنترل کیفیت گروه آلوسوئیس باند به طور دقیق و تخصصی عملیات کنترل کیفی را هدایت می کنند.
ورق های کامپوزیت مصرف شده در جایگاه های سوخت غالبا ورق کامپوزیت ضدحریق یا کند سوز آلوسوییس باند میباشد.

اجرا شده توسط هلدینگ آلوسوئیس باند.تاریخ: اردیبهشت 1398

مشتری: جایگاه های سوخت کشور

مکان: جایگاه های سراسری سوخت در کشور

ورق کامپوزیت مصرفی :ورق کامپوزیت آلوسوئیس باند

امتیاز:مشاهده سایت پروژه